چرا پیامبر بلال را موذن کرد؟

December 19, 2017 160 11 No Comments

Description

کارهای اسلام سرتاپا راز و رمز و حکمته. ما یه کلمه می گیم بلال اذان گفت. چقدر راز تو اینه؟ خوب مگه کس دیگه نبود؟ ببینید پیغمبر(ص) اذان را به اول کسی که یاد داد و اذان گفت بلال بود. چرا؟
1. می‌خواست به برده‌ها احترام بگذاره. بلال برده بود شخصیت داد به برده.
2. می‌خواست به سیاه‌پوست‌ها احترام بگذاره.
3. می‌خواست بگه که لیاقت‌های باطنی اصله. این جزییاتی که در ظاهر هست بهش گیر ندین. چون بلال در ظاهر نمی‌توانست شین بگه، عوض “اشهد ان لا اله الا الله” میگفت “اسهد ان لا اله الا الله” ، گفتند این زبانش شین نمی تونه بگه ، فرمود بلال انقدر کمال داره که حالا سین و شینش مهم نیست.

UNCATEGORIZED

Leave a Reply

Your email address will not be published.